"Cultuur wordt met een C geschreven"

In het Vlaams Parlement wordt vandaag gedebatteerd over het regeerakkoord van de regering-Peeters II. De fractieleiders van de meerderheid probeerden elkaar te overtroeven in lofbetuigingen voor de nieuwe ploeg. Maar soms liep het daarbij ook wel eens mis.
CD&V'er Ludwig Caluwé kweet zich plichtbewust van zijn taak om als fractieleider van de grootste meerderheidspartij het regeerakkoord te roemen.
"Dit akkoord ademt de drang naar vernieuwing", weet Caluwé, waarop hij begon aan een lange lijst "innovaties" uit het regeerakkoord. "Woorden staan of vallen met cijfers", relativeerde Hermes Sanctorum (Groen!), die niet onder de indruk is van de "groene" maatregelen in het akkoord. "The proof of the pudding is in the eating", luidde de repliek van Caluwé, waarop hij voortging met zijn lijstje innovaties.

Het klonk allemaal weinig begeesterend, maar net toen de aandacht van de toehoorders in het halfrond dreigde te verslappen, vond Caluwé het nodig om kersvers minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) een schouderklopje te geven. Schauvliege krijgt kritiek omdat ze te weinig afweet van cultuur.

"Cultuur is een zaak van een grote K, maar ook van een kleine K", hield Caluwé zijn publiek voor. "Het is tekenend dat u niet weet dat cultuur met een C wordt geschreven", merkte Luckas Vandertaelen (Groen!) fijntjes op. Vandertaelen hekelde ook nog eens dat cultuur en media niet onder een minister vallen.

"Wij zijn tevreden"

Kersvers SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven begon zijn tussenkomst op een opvallend vriendelijk en sprak de vroegere liberale ministers, die nu op de oppositiebanken zitten, zelfs aan als "beste vrienden".
Vanvelthoven is erg tevreden over het regeerakkoord, en vooral dan over de socialistische accenten erin. "Wij zijn niet in de regering gestapt met de ambitie om erbij te zijn , maar met de ambitie om onze programmapunten te realiseren", maakte hij duidelijk.

"Maar een goed regeerakkoord moet natuurlijk ook goed uitgevoerd worden", waarschuwt Vanvelhoven. Een niet mis te verstane verwijzing naar de federale regering, waar het regeerakkoord volgens hem niet wordt uitgevoerd. Voor een goed begrip: op het federale niveau zit de SP.A in de oppositie.Met name minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kreeg van Vanvelthoven een duidelijke waarschuwing om zijn Voka-verleden te vergeten: "Wij kijken met nieuwsgierigheid hoe u dat belangrijke dossier gaat aanpakken."

"Geweer van schouder veranderd"

Ook Kris Van Dijck, fractieleider van de N-VA, mocht uiteraard niet achterblijven. En ja: ook hij ziet heel wat positieve punten in het regeerakkoord.
Van Dijck legt zijn eigen klemtonen: inburgeren, een Vlaams investeringsplan met geleend geld en bezuinigen. Hij noemt het een goede zaak dat het aantal kabinetsleden en het aantal ministers wordt beperkt. "Wij geven het goede voorbeeld", vond Van Dijck.

Luckas Vandertaelen uitte bedenkingen bij het inburgeringsbeleid, en vooral bij het beeld van Vlaanderen in het buitenland. "Je kan er niet omheen dat er een beeld van Vlaanderen wordt geschetst dat niet zo positief is", hield hij zijn collega's voor. Zijn boodschap: leg onze maatregelen positief uit, en dan zal het imago van Vlaanderen ook beter worden. Antwoord van CD&V en de minister-president: wordt aan gewerkt.

Van Dijck stak ook een vermanend vingertje uit naar minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) in verband met meertalig onderwijs in Brussel en in de Vlaamse Rand. Volgens Van Dijck kan dat niet.

Vlaams Belang nam de N-VA-fractieleider zwaar onder vuur in verband met de staatshervorming. "Wij hebben het geweer van schouder veranderd", gaf Van Dijck toe. Maar slaagde er niet echt in uit te leggen of die nieuwe strategie wel iets zal opleveren. Hij hield het bij "gezonde assertiviteit", maar dat kon Joris Van Hauthem (VB) allerminst overtuigen.