"Mijnheer Dewinter, er zijn nog 17 sprekers na u"

In het Vlaams Parlement wordt vandaag gedebatteerd over het regeerakkoord van de regering-Peeters II. De oppositie probeert daarbij een wig te drijven tussen de meerderheidspartijen en haalt ijverig aan wat ze niet goed vindt aan het nieuwe akkoord. Dat is deze keer niet anders.
Filip Dewinter mocht als leider van de grootste Vlaamse oppositiepartij de spits afbijten. Hij beloofde een "constructieve oppositie", wat door de leden van de meerderheid werd onthaald op hoongelach.
De leider van het na 7 juni enigszins gehavende Vlaams Belang plaatst ook vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de regeringsploeg. De verhouding tussen coalitiepartners SP.A en N-VA noemde hij een "mystiek huwelijk" dat zal leiden tot een incoherent en onsamenhangend beleid.

Hij ziet wel een aantal positieve punten in de regeringsverklaring, maar vindt het allemaal wat te vaag en te weinig concreet. Maar het was toch vooral het communautaire thema dat Dewinter uitvoering bespeelde.

"De staatshervorming wordt herleid tot een voetnoot in het regeerakkoord", "de staatshervorming krijgt een staatsbegrafenis": Dewinter probeerde vooral zijn Vlaams-nationalistische concurrent N-VA onderuit te halen. Maar hij kreeg lik op stuk van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die Dewinter verweet dat zijn strategie tot niets leidt. "Wij gaan onderhandelen als de tijd daarvoor rijp is", kondigde hij aan.

Maar Dewinter bleef hameren op het belang van een Vlaamse "vechtregering". Hij bleef de meerderheid onder vuur nemen, maar het leek allemaal niet echt aan te slaan. "Mijnheer Dewinter, er zijn nog 17 sprekers na u", wees voorzitter Jan Peumans hem terecht.

"C'est une belle histoire"

Sven Gatz, fractieleider van de kersverse oppositiepartij Open VLD, had duidelijk moeite met zijn nieuwe rol, en vooral met het ontbreken van blauwe excellenties op de regeringsbanken. "Ik mis iets", sprak hij.
Gatz ziet vooral socialistische accenten in het regeerakkoord, hoewel de SP.A de verkiezingen heeft verloren. "De SP.A heeft de strijd gewonnen over wie de toon zet", weet hij. Daarop volgde een ironische beschouwing over de entente tussen SP.A-voorzitter Caroline Gennez en haar N-VA-collega Bart De Wever. "C'est une belle histoire", zei Gatz met de woorden van Michel Fugain, maar hij had ook een waarschuwing: "Liefde maakt blind".

Toch heeft Gatz ook inhoudelijke kritiek. Hij vindt dat de nieuwe Vlaamse regering te veel bezig is met (socialistische, nvdr) ideologie, en te weinig met oplossingen op het terrein. Gennez sprak zijn kritiek op de maatregelen in de kinderopvang tegen, maar Gatz leek niet echt overtuigd. "We zullen zien wat we zullen zien", besloot hij.

"Het is aan de regering om te regeren, maar het is aan de oppositie om oppositie te voeren", zei Gatz op het spreekgestoelte, maar zijn woorden leken ook bedoeld voor zijn eigen partij, die duidelijk nog haar evenwicht moet zien te vinden in de oppositie. De kritiek van Gatz op het regeerakkoord werd in elk geval vakkundig gepareerd door verschillende parlementsleden van de meerderheid.

"Oppositie tegen de oppositie"

Lode Vereeck (LDD) is nieuw in het Vlaams Parlement en is meteen tot fractieleider gebombardeerd door kopman Jean-Marie Dedecker. En blijkbaar kan de man goed wedijveren met zijn partijvoorzitter als het gaat over "wild om zich heen schoppen".
"Vlaanderen wordt opgescheept met een linkse vakbondsregering met weinig Vlaamse ambities", weet Vereeck. "De N-VA is het Vlaamse schaamplapje voor een regering die steunt op belgicistische zuilen." En nog een mooie: "We zullen nog lang in de file moeten staan voor we de afrit Vlaanderen kunnen nemen (een verwijzing naar de kiescampagne van de N-VA, nvdr)." Ook SP.A-minister Pascal Smet kreeg een veeg uit de pan voor vroegere uitspraken over de uitbreiding van Brussel.

Voorts meende hij ook te mogen vaststellen dat we van de opposiie van open VLD niet veel moeten verwachten. "Het is interessant  om vast te stellen dat u ook oppositie voert tegen de oppositie", merkte zijn liberale collega Sven Gatz op.

"Rommelbegroting", "gebrek aan visie", "wollig taalgebruik", ...: de verbale waterval van Vereeck klonk misschien indrukwekkend, maar zijn analyse werd toch vrij makkelijk doorprikt door parlementsleden van de meerderheid. Toen het over mobiliteit ging, vroeg Caroline Gennez (SP.A) wat het alternatief van LDD dan wel was. Een echt antwoord kwam er niet.

"Er is meer nodig"

Filip Watteeuw is de nieuwe fractieleider van Groen! Hij ziet op het vlak van milieu een aantal positieve dingen in het Vlaamse regeerakkoord. "De aanzetten zijn er, maar er is meer nodig", zei Watteeuw.
De oprichting van een Vlaams energiebedrijf kan volgens hem een goede zaak zijn, maar Watteeuw wil het allemaal eerst nog wel zien gebeuren. Daarop ontspinde zich een debat met onder meer Bart Martens (SP.A), waarbij de socialist en enkele groene collega een partijtje "Wie is de beste ecologist?" speelden.

Watteeuw had nog heel wat groene bedenkingen bij het regeerakkoord, dat hij te weinig ambitieus noemde. Maar het kon veel parlementsleden niet erg meer boeien - de man lijkt ook niet de meest bevlogen tribunespeler - en het debat werd technischer en futlozer naarmate de uren voortkropen.