Een minister zonder ervaring in de sector: kan dat?

In haar eerste interview in "Terzake" heeft Joke Schauvliege (CD&V) geen al te beste beurt gemaakt. Als kersvers Vlaams minister van Cultuur bekende ze o.a. dat ze zich niet meer kon herinneren wat het laatste boek was dat ze had gelezen. "Kan het wel dat er een minister van Cultuur wordt aangesteld die geen enkele ervaring heeft in de sector?", vragen kunstenaars zich af.

Is ervaring in de sector onontbeerlijk om een goede minister te zijn? Of kan onbevangenheid ook net een voordeel zijn?

Een minister van Cultuur die weinig vertrouwd is met het culturele veld, een minister van Sport met weinig affiniteit met de sportwereld,...: vindt u dat het kan?

Stuur uw reacties naar info@deredactie.be

Dit is al een greep uit uw reacties:


 • De meeste mensen leren een vak en bekwamen zich daar gaandeweg in. Ervaring heet dat. Politici met ervaring moeten steeds vroeger plaats maken voor onervaren beginners. (Yvan Hollebeke)
 • Aangezien niet-verkozenen ook een ministerpost kunnen krijgen, kunnen ze toch beter specialisten vragen voor deze functie. (Christophe Pochet)
 • Nihil novi sub sole. (Silveer Van den Broeck)
 • Blijkbaar een nieuwe trend, maar of het vruchten afwerpt valt nog te bezien. (Eddy Van den Velde)
 • Het is misschien eens interessant een minister van Cultuur te hebben die onbevangen tegen de materie aankijkt. Ze wordt natuurlijk onmiddellijk afgebroken door de cultuurpausen die de toegang tot cultuur eigenlijk voor hun elitair groepje zouden willen reserveren opdat zij in dat gezelschap aan dure nietszeggende zelfbevrediging kunnen doen! (Maurice Ongena)
 • Openstaan, onbevangen zijn is deugd die steeds primeert boven vakidiotie. Elke groep kan zijn of haar belangen zonder vooroordeel komen verdedigen. Zodoende is men verplicht zichzelf in vraag te stellen. Voor het weldenkende cultuurmilieu inclusief cultuurprinsen als Tom Lanoye en Yves Desmet zou dit een deugddoende oefening kunnen zijn. (Luc Vandijck)
 • Domeinkennis is onontbeerlijk voor elke serieuze leidinggevende functie. Waarom kiezen voor on-the-jobtraining als er zoveel bekwame mensen rondlopen met de juiste achtergrond? (Toon Diels)
 • Er zijn meer dan 6 miljoen Vlamingen. Is dit dan de beste van die 6 miljoen om minister van Cultuur te worden? Iemand die blijkbaar niet leest en die de binnenkant van een theater niet kent? Wat een grap! (Jo Declerck)
 • Ben ik dan cultuurarm omdat ik Lanoye of Boon niet wil lezen? Had mevrouw Schauvliege misschien haar kinderen moeten verwaarlozen om zich in ruil een avondje te laten onderdompelen in "De Pruimelaarstraat"? (Marc en Rita De Cock-Schockaert)
 • Schauvliege is het prototype van een Belgisch politicus: rechten studeren, politicus worden en dan een departement krijgen waar ze niets van kent. Iemand die rechten gedaan heeft, blijft beter bij justitie, begroting (alhoewel), buitenlandse en binnenlandse zaken,... (Pieter-Jan De Bock)
 • Competentie heeft in de politiek blijkbaar voornamelijk te maken met populariteit. Een populaire carnavalszot haalt veel stemmen omdat er tijdens de campagne 200 pensenkermissen zijn bezocht en onmiddellijk volgt de beloning onder vorm van een postje. Kennis van de onderliggende materie is hierbij onbelangrijk. (Mario Mattens)
 • Of iemand nu minister wordt van cultuur, sport, milieu of verkeer, in wezen maakt dit voor de invulling van zijn/haar ambt weinig uit. Om kennis te vergaren over het departement in kwestie is er een heel ministerie beschikbaar, met alle know-how én ervaring in huis. Veel belangrijker vind ik dat de minister beschikt over organisatietalent, leiderschap, integriteit, communicatievaardigheid, besluitvormigheid, ... : eigenlijk allemaal vaardigheden die verplicht zijn voor een manager. (Johan Verhaert)
 • Wat mij betreft kan Joke Schauvliege perfect minister van Cultuur worden. Zij het wel onder enkele voorwaarden: 1. Dat ze zich laat omringen met zeer bekwame adviseurs; 2.Dat ze ook echt luistert naar wat die mensen aanbevelen; 3. Dat ze zich - cultureel maagd zijnde- niet door de eerste de beste culturele lobbygroep laat pakken; 4. Dat ze positieve verwezenlijkingen van haar voorganger niet met één pennetrek ongedaan maakt. (Wim Van de Putte)
 • Ik vind eerder dat de kunstwereld afgaat als een gieter. Wat een windbuilen zeg! Wat dan nog als Schauvliege naar een amateurgezelschap is geweest…
 • Misschien moet men op zoek gaan naar een politicus die én gezond verstand heeft én voldoet aan de nobele weledele hoogstaande criteria van de kunstenaars. (Steven Van Caenegem)
 • Ik vind het ongehoord dat iemand minister van Cultuur wordt met zo'n geringe bagage op dit gebied. De vergelijking met Muyters als minister van Begroting en Financiën is correct ! Stel je voor dat deze man zo weinig kaas gegeten had van economie. (Jos Temmerman)
 • Geen ervaring, tot daar aan toe. Het probleem is dat ze geen enkele interesse heeft. Iedereen kan een boek lezen of een theater bezoeken. Mevrouw Schauvliege had tot nu toe blijkbaar 101 andere, interessantere dingen te doen. Geen probleem, maar dan moet ze die portefeuille ook niet aanvaarden. (Sofie Cattry)
 • Minister van Cultuur worden zonder enige culturele achtergrond kan volgens mij niet. Als we dan toch eens een bekwaam onderwijsminister hebben, wordt hij door zijn eigen partij afgewezen! (Daniel Vanhaekendover)
 • Als de Vlaamse regering dan komt aanzetten met een minister die weer maar eens niets van de sector afweet (is het eigenlijk ooit anders geweest?), dan is dit toch een slag in het gezicht. (Anthony Devriendt)