Opnieuw huizen voor asielzoekers met kinderen

Vier oude rijkswachterswoningen in Sint-Gillis-Waas zullen eind dit jaar beschikbaar zijn voor uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen. Dat heeft minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open VLD) bekendgemaakt. Vanuit CD&V-hoek klinkt de kritiek op de minister steeds luider.
Wanneer een asielzoeker de asielprocedure in ons land heeft doorlopen en zijn of haar asielaanvraag is afgewezen, wordt hij of zij in een gesloten instelling geplaatst, in afwachting van een uitwijzing naar het land van herkomst. Voor kinderen is zo'n omgeving echter vaak traumatisch en op de praktijk bestaat er al jaren kritiek door onder andere kinderpsychiaters.

Daarom worden uitgeprocedeerde asielzoekers met kinderen sinds eind vorig jaar in een gewoon huis ondergebracht. Zo zijn er al 43 gezinnen ondergebracht in  woningen in Zulte en in Tubeke. Een kwart van die gezinnen is trouwens al kunnen ontsnappen. De huizen in Sint-Gillis-Waas moeten wel eerst opgeknapt worden, waardoor de eerste gezinnen pas eind dit jaar worden verwacht.

Kritiek vanuit CD&V-hoek

Minister Turtelboom is tevreden met het vooruitzicht van vier nieuwe woningen. "Ik vind dit project nog steeds het mooiste wat ik gerealiseerd heb als minister van Migratie", laat ze weten, "Ik ben vooral blij dat ik telkens op de steun van de plaatselijke burgemeesters heb kunnen rekenen, op een enthousiaste equipe van de Dienst Vreemdelingenzaken, en op de goodwill van veel van de betrokken immigranten."

De kritiek op de minister groeit echter. Premier Herman Van Rompuy (CD&V) wil voor de nationale feestdag van 21 juli een akkoord over asiel en migratie. Het dossier is al een tijdje geblokkeerd doordat Open VLD enerzijds en PS en CDH anderzijds geen duimbreed wil toegeven op hun standpunt. Vlaamse liberalen wil een streng migratiebeleid, Franstalige socialisten en christendemocraten pleiten voor meer menselijkheid.

CD&V-senator Nahima Lanjri vraagt aan Turtelboom om water in de wijn te doen zodat er een compromis uit de bus kan komen. "Als Turtelboom inziet dat ze ook compromissen moet sluiten, dan is er geen enkel probleem. Maar als dat niet zo is, zitten we met een probleem. En dan zal Open VLD conclusies moeten trekken", luidt het. Vraag is of de liberalen na de verkiezingsnederlaag van 7 juni bereid zijn om zware toegevingen te doen op een belangrijk dossier als migratie.