Serviërs zonder visum naar de Europese Unie

Vanaf 1 januari zullen burgers uit Servië, Macedonië en Montenegro zonder visum naar de Europese Unie kunnen reizen. Andere Balkan-landen zullen nog even moeten wachten om vrij te reizen naar de EU.
Het voorstel van de Europese Commissie om de visumregeling te versoepelen moet wel nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten. Als de veranderingen goedgekeurd worden kunnen de inwoners van de drie Balkan-landen vrij reizen naar de EU en zich bewegen in de landen van de Schengen-zone, waar ook België toebehoort.

Ook Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo hadden gehoopt om eveneens vrij te kunnen reizen naar de EU, maar komen volgens de Commissie nog niet in aanmerking. Montenegro en Servië moeten trouwens nog werk maken van een betere grenscontroles en misdaadbestrijding. Macedonië voldoet volgens de Commissie wel aan alle voorwaarden.

Naar de versoepeling van de visumregeling werd al langer uitgekeken door inwoners van de Balkan-landen. Weinigen hebben het recht om een visum aan te vragen, en diegene het wel kunnen, moeten een hele papierwinkel afhandelen.

"Dit is een historisch moment in de geschiedenis van onze relaties met de Westerse Balkan-landen", zei de Europese commissaris voor Binnenlandse Aangelegenheden Jacques Barrot. De maatregel kan ook gezien worden als een stap in de uiteindelijke toetreding van de landen tot de Europese Unie. Macedonië is al sinds 2005 een kandidaat-lidstaat, maar Griekenland houdt een toetreding tegen. De Grieken willen immers niet dat Macedonië dezelfde naam krijgt als de Griekse provincie Macedonië. Ook Montenegro en Servië willen ooit lid worden van de Europese club.