Boerderij uit jonge steentijd ontdekt in Riemst

Archeologen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) en de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst (ZOLAD) hebben in Riemst een volledige plattegrond van een boerderij uit de jonge steentijd ontdekt. Het gebouw zou 7.000 jaar geleden opgetrokken zijn door mensen van de "bandkeramische cultuur", de allereerste landbouwers in West-Europa.
Een vrijetijdsarcheoloog had eind juni enkele verkleuringen opgemerkt ter hoogte van de Toekomststraat in Riemst. De ZOLAD ging ter plaatse en vond op een oppervlakte van ongeveer 1.500 vierkante meter een twintigtal archeologische sporen.

Het vermoeden dat het om een plattegrond van een bandkeramische boerderij ging, werd bevestigd door vondsten van onder meer handgevormd aardewerk met de typische versiering in banden en stroken waarnaar deze cultuur is genoemd.

Bandkeramische huizen bestaan traditiegetrouw uit drie delen: het noordwestelijke deel, dat geïnterpreteerd wordt als een (extra) woonruimte of stalling, een middenruimte als woon- en werkruimte en het zuidoostelijke deel als opslagruimte. Langs de huizen liggen kuilen die gegraven werden om leem te winnen en die daarna gevuld werden met huishoudelijk afval.
 
De archeologen vermoeden dat het plateau waar de vindplaats deel van uitmaakt nog meer van dergelijke huisresten zal prijsgeven. Mogelijk was de hele nederzetting een tiental hectare groot.

Meest gelezen