Gezinnen hebben 2 miljard euro schulden

De gezinnen in ons land hebben het steeds moeilijker om hun schulden terug te betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank, schrijft De Tijd. Eind juni hadden de Belgische gezinnen samen meer dan 2 miljard euro schulden.
Het grootste probleem doet zich voor bij de hypotheekleningen. Gezinnen kunnen hun woningkrediet steeds moeilijker aflossen. Zo stegen de achterstallen met 17,7 procent tot 650 miljoen euro.

De achterstallen op consumptiekrediet maken nog steeds de hoofdmoot uit, maar daar was de stijging wel minder groot: met 5,7 procent tot 1,38 miljard euro.

Toch wordt benadrukt dat onze hypotheekmarkt veel gezonder blijft dan de Amerikaanse. Voor de economische crisis waren de schulden van de gezinnen nog gedaald, maar die daling is op 1 jaar tijd helemaal ongedaan gemaakt.