Regering-Demotte II heeft eed afgelegd

Rudy Demotte heeft de eed afgelegd als de volgende Waalse minister-president. Michel Daerden (PS) is er niet meer bij. Ook de Brussels regering heeft vandaag de eed afgelegd. Alle deelstaatregeringen zijn nu gevormd.
In alle regeringen komt de zogenoemde olijfboomcoalitie aan de macht, een centrumlinkse coalitie van socialisten, christendemocraten en groenen. PS, CDH en Ecolo kwamen eerder deze week tot regeerakkoorden voor Brussel en Wallonië, die gisteravond door de verschillende partijcongressen werden goedgekeurd. De partijvoorzitters kwamen nadien bijeen om de verschillende ministerposten te verdelen. De meeste ministers blijven op post, maar met de komst van Ecolo zijn er ook aan aantal nieuwe gezichten.
Aan het hoofd van de regeringen verandert er niets. Rudy Demotte (PS) blijft minister-president van het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap en zijn partijgenoot Charles Picqué zal opnieuw de Brusselse regering leiden. Zij zullen een ploeg moeten sturen die een mix van ervaring en verjonging is. Vooral voor Jean-Claude Marcourt (PS) is een sleutelrol weggelegd. Nu alle puzzelstukjes door de vorming van de deelstaatregeringen gelegd zijn, kan premier Herman Van Rompuy (CD&V) zijn federale regering herschikken.

Exit Michel Daerden

In het Waals Gewest wordt Marcourt viceminister-president. De Luikenaar zal ook verantwoordelijk zijn voor het Marshall-plan, dat met het toetreden van Ecolo een stevige groene grondslag heeft gekregen. De groenen zijn ook verantwoordelijk voor het vertrek van Daerden (foto onder), de vorige minister van Begroting en stemmenkampioen bij de afgelopen verkiezingen. Maar Ecolo kon moeilijk leven met de man, die volgens hen niet echt bijdroeg tot het imago van goed bestuur.
De PS vaardigt twee nieuwe ministers af, de relatief jonge Paul Furlan en Eliane Tillieux die respectievelijk Binnenlands Bestuur en Volksgezondheid krijgen. Bij de christendemocraten van CDH blijven André Antoine en Benoît Lutgen op post. Lutgen wordt minister voor Infrastructuur, Landbouw en Natuurbeheer. Antoine erft Begroting en Financiën van Daerden en krijgt ook Werk en Vorming in zijn portefeuille.

Ecolo stuurt Jean-Marc Nollet en Philippe Henry naar de regering. Nollet is nu nog fractieleider van Ecolo in de Kamer en zal daar dus vervangen moeten worden. Hij wordt viceminister-president en krijgt de belangrijke bevoegdheden van Energie, Huisvesting en de coördinatie tussen werk en milieu. Henry is zeker in Vlaanderen nog een nobele onbekende. Ook hij komt uit de Kamer en krijgt Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Transport.

In de regering van de Franse Gemeenschap krijgen Nollet, Marcourt, Antoine ook bevoegdheden. Fadila Laanan - een vertrouwelinge van Di Rupo - behoudt in de regering haar bevoegdheid van Cultuur, Media en Gezondheid. Marie-Dominique Simonet (CDH) krijgt Leerplichtonderwijs als belangrijke bevoegdheid. Tot slot zal Evelyne Huytebroeck (Ecolo) Jeugd en Jeugdbijstand voor haar rekening nemen.

Ook de nieuwe voorzitter van het Waals Parlement legde vandaag de eed af. Emily Hoyos (Ecolo) volgt José Happart (PS) op, die recent nog in opspraak kwam na een snoepreisje van een aantal parlementsleden naar de VS. Federaal minister Paul Magnette (PS) legde eveneens de eed af, maar laat zich meteen opvolgen door Graziana Trotta. Staatssecretaris Julie Fernandez-Fernandez (PS) legde samen met haar federale collega de eed af. Zij blijft wel in het parlement, want zij wordt in de federale regering opgevolgd door Philippe Courard.

Toch niet Vanhengel in regering

Ook de Brusselse regering heeft vandaag de eed afgelegd. Aan Vlaamse zijde bleef het vooral afwachten of Guy Vanhengel voor de Open VLD de sterkhouder zou worden. Maar het wordt Jean-Luc Vanraes die de moeilijke taak wacht om de Brusselse begroting op orde te krijgen. Dat maakt voor Vanhengel helemaal de weg vrij om naar de federale regering te trekken. Voor CD&V en Groen! zijn er geen verrassingen.
Brigitte Grouwels (CD&V) wordt minister voor Openbare Werken. De bevoegdheid Mobiliteit is voor staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!). Aan Franstalige zijde is er een nieuwkomer, naast vier bekende gezichten. Picqué blijft minister-president, Evelyne Huytebroeck krijgt Leefmilieu en Energie, Benoît Cerexhe (CDH) neemt Economie en Werk voor zijn rekening en Emir Kir (PS) krijgt de portefeuille van Patrimonium. Nieuwkomer is Christos Doulkeridis (Ecolo) die op Huisvesting wordt gezet.