Turtelboom krijgt Binnenlandse Zaken

De partijvoorzitters van de meerderheid en premier Herman Van Rompuy (CD&V) zijn het vannacht eens geworden over een herschikking van de federale regering. Meest opvallend is dat Annemie Turtelboom de post van Binnenlandse Zaken krijgt.
De herschikking van de regering was nodig omdat vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht naar de Europese Commissie vertrekt .Het akkoord kwam er pas na urenlang moeizaam onderhandelen.
Het meest opvallende punt is dat Annemie Turtelboom (Open VLD) minister van Binnenlandse Zaken wordt. Ze volgt in die functie haar partijgenoot Guido De Padt op. De Padt verdijnt echter niet uit de ploeg-van Rompuy. Hij is niet langer minister, maar wordt regeringscommissaris, belast met de interne audit van de federale overheid.

Turtelboom schuift haar huidige bevoegdheid van Asiel en Migratie door aan CDH'er Melchior Wathelet. Die blijft ook staatssecretaris voor Begroting, maar komt wel onder de bevoegdheid van nieuwkomer Guy Vanhengel (Open VLD). Vanhengel wordt de nieuwe minister van Begroting en liberaal vicepremier.

Leterme en Daerden in de regering

Zoals verwacht wordt gewezen premier Yves Leterme (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel in opvolging van Karel De Gucht, die verhuist naar de Europese Commissie.
Bij de PS wordt Michel Daerden zoals verwacht minister voor Pensioenen en Grootstedenbeleid. Hij neemt die bevoegdheid over van partijgenote Marie Arena, die verdwijnt uit de federale regering.

Philippe Courard, de andere nieuwkomer van de PS, erft de resterende bevoegdheid van Arena, namelijk Maatschappelijke Integratie. Aan die functie is de bevoegdheid over de opvang van asielzoekers gekoppeld. Het vertrek van Arena en de verhuizing van Turtelboom moeten de impasse in dat dossier oplossen. Opvallend is nu ook dat de problematiek van de asielzoekers volledig onder de bevoegdheid van de Franstaligen valt: CDH'er Wathelet krijgt Asiel en Migratie onder zijn hoede, PS'er Courard staat in voor de opvang van de asielzoekers.

Courard neemt overigens ook Armoedebeleid over van staatssecretaris Jean-Marc Delizée. Delizée wordt zelf bevoegd voor Gehandicaptenbeleid, een functie die tot nu toe bekleed werd door Julie Fernandez Fernandez (PS). Zij verdwijnt uit de regering.