Vlaming wil betalen voor propere rivieren

De Vlaming is bereid om te betalen voor schonere waterlopen. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). 90% van de gezinnen zou tussen de 50 en de 200 euro willen betalen.
VITO ondervroeg 700 gezinnen in de buurt van de Dender. Ze moesten over verschillende situaties zeggen of ze al dan niet bereid waren om meer belastingen te betalen om een bepaalde toestand te bereiken.

9 op de 10 gezinnen antwoordde positief op de vragen. De Vlaming heeft vooral geld over voor een betere biodiversiteit in en langs de rivieren. Groenere oevers en de waterkwaliteit zelf vinden Vlamingen minder belangrijk.

Hoeveel een gezin wil betalen, hangt vooral af van het gezinsinkomen, eventueel lidmaatschap van een milieuvereniging en de afstand van hun huis tot een rivier.