Zeemijn werd opgeruimd nabij Oostende

Voor de kust van Oostende hebben ontmijners een oude Duitse zeemijn tot ontploffing gebracht. Vanmiddag werd een deel van het strand ontruimd en werd het verkeer van en naar de haven onderbroken.
Het springtuig werd vanmiddag ontdekt tijdens de werken voor de uitbreiding van de Oostendse haven. Daar moeten twee nieuwe pieren komen die verder in zee reiken.
 
Het scheepvaartverkeer van en naar de haven werd onderbroken en Het Klein Strand werd ontruimd.

Duikers van de ontmijningsdienst DOVO hebben daarop de mijn onderzocht. Om half acht vanavond werd het tuig gecontroleerd tot ontploffing gebracht..