"Plat op de buik voor Franstaligen"

De Vlaamse oppositiepartijen hebben felle kritiek op de herschikking van de federale regering. Gisteren toonde de oppositie zich al kritisch over de verhuizing van Michel Daerden (PS) naar de regering. Die kritiek is niet verminderd, nu het plaatje van de herschikking volledig is.
Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Jean-Marie Dedecker (LDD) en Jan Jambon (N-VA)
Michel Daerden (kleine foto)zal zeker weerwerk krijgen vanuit de oppositiebanken. Over zijn komst werd gisteren in de Kamer al smalend gedaan, en die kritiek is een dag later allesbehalve afgenomen. Lijst Dedecker heeft het over de "Waalse Guust Flater" en "een Waals afdankertje van het café cliëntelisme". Vlaams Belang betreurt ook dat de "PS-clown" de belangrijke bevoegdheid van Pensioenen in handen krijgt.
PS-vicepremier Laurette Onkelinx zegt dat die kritiek absoluut niet terecht is. Volgens Onkelinx kent men in Vlaanderen enkel een karikatuur van Daerden en niet de man zelf. Hij is bekwaam en intelligent, goed met cijfers en zal de mensen nog verbazen, zo zegt ze.

Volgens Onkelinx is Daerden "voor de toekomst van de pensioenen de right man in the right place".

Asiel en migratie

De oppositiepartijen zijn vooral verontwaardigd dat asiel en migratie volledig in handen komt van Franstalige partijen. Philippe Courard (PS) neemt immers Maatschappelijke Integratie over van Marie Arena en Melchior Wathelet (CDH) wordt bevoegd voor asiel en migratie. Zowel N-VA, LDD als VB vinden dat Open VLD en CD&V plat op de buik zijn gegaan voor de Franstaligen.

Voor LDD is het glashelder: er komt "een een algemeen pardon voor alle afgewezen asielzoekers en andere illegalen die de kerken, leegstaande panden en straten van Brussel al 2 jaar bezetten, en intussen duizenden zielsgenoten hebben aangetrokken." Ook Jan Jambon van de N-VA vreest een golf van regularisaties, "iets waar de Vlamingen in 2007 absoluut niet voor gestemd hebben". Dit weekend komen de regeringspartijen bijeen om een oplossing te vinden voor het asiel- en migratiedossier. 

N-VA maakt tot slot een simpele wiskundige oefening en stelt vast dat er -de premier niet meegerekend- meer Franstaligen in de regering zitten dan Nederlandstaligen. "Van Rompuy II is meer dan ooit Van Rompuy Deux!", hekelt Jan Jambon.