"Zeer blij dat ik hiervoor gevraagd ben"

Kersvers minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme (CD&V) keert terug in de federale regering na zijn ontslag eind vorig jaar en wil alles in het werk stellen om een doorstart van de regering te doen slagen.
Yves Leterme maakt zijn herintrede in de federale regering na zijn ontslag als premier eind vorig jaar. Leterme keert terug op Buitenlandse Zaken, een functie waar hij naar eigen zeggen heel blij is, ook al werd in de wandelgangen gefluisterd dat hij liever de functie van Financiën had gekregen.
"Buitenlandse Zaken is een erg belangrijke bevoegdheid, ook met het oog op het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie volgend jaar", weerlegt Leterme. "Ik ben zeer blij dat men mij hiervoor gevraagd heeft en ik zal er mijn beste krachten aan wijden."

"Premier Van Rompuy heeft zijn prioritaire agendapunten voor de komende maanden uitgezet. Ik zal zelf vanuit een bescheiden positie alles in het werk stellen om dat te doen slagen. Ik denk dat er nog heel wat werk voor de boeg is."

Leterme wil geen uitspraken doen over zijn politieke toekomst na 2011 en zijn ambities voor het premierschap.

Vanhengel: "Doen wat gevraagd wordt"

Kersvers minister van Begroting en vicepremier Guy Vanhengel (Open VLD) wil in zijn nieuwe functie de staatsfinanciën op orde brengen en de crisis bestrijden.

"We hebben met Open VLD een sterke ploeg samengesteld in die federale regering, waarbij we alle zeilen zullen bijzetten om de financieel-economische crisis zo goed mogelijk aan te pakken", aldus Vanhengel.

Op de vraag of Vanhengel niet liever in de Brusselse regering had gezeten, klinkt het cryptisch: "We doen wat ons gevraagd wordt. Als dit gevraagd wordt, mag je dat eigenlijk niet weigeren". Bovendien begint hij met "volle zin" aan zijn nieuwe taak.

Vanhengel hecht ook veel belang aan een goede verstandhouding. Zo had hij lof voor zowel regeringscommissaris Guido De Padt en voor staatssecretaris van Begroting Melchior Wathelet (CDH).

Tenslotte nam Vanhengel het ook op voor de omstreden PS'er Michel Daerden. Die heeft weliswaar "kleine persoonlijke tekortkomingen, maar is zeer bekwaam, een cijferwonder met een specifieke visie. We zullen goed samenwerken, beloofde Vanhengel.