Boze varkensboeren blokkeren distributiecentra

Boze varkenshouders hebben vanmorgen met hun tractoren een aantal distributiecentra van warenhuizen geblokkeerd. Ze zetten hun actie stop na een toezegging dat er volgende week zal worden overlegd over de prijs van het vlees in de grote winkelketens.
De varkenshouders voerden actie bij Aldi in Roeselare en Erpe Mere, Lidl in Gullegem en Colruyt in Halle. Ze zeggen dat ze verlies maken door de lage prijs die ze krijgen voor het vlees. In Halle blokkeerden een 10-tal tractoren de poort van het distributiecentrum van Colruyt. "Wij zijn gewoon om goede en slechte jaren mee te maken", zegt Philippe Van Varen, "maar het is nog nooit voorgekomen dat de varkensbedrijven gedurende drie opeenvolgende jaren met verlies werken."
De varkensboeren zeggen dat ze zo'n 30 eurocent per kilo vlees verliezen bij elke kilo die ze leveren en dat ze dat al 3 jaar lang ondervinden. Bedrijven zouden daardoor ook over de kop gaan .

De boeren onderhandelden met de directie van Colruyt en met Fedis, die de distributiesector vertegenwoordigt. Die hebben wel oren naar de eisen van de boeren, maar wachten tot de politiek iets onderneemt.

"De politiek laat om de twee weken de distributiecentra met een of andere boerengroepering bakkeleien en wij horen niks", klaagt Tony Verlinden van Colruyt, "ook niet in al die regeringsverklaringen over de problemen van de landbouw."

De actie begon om middernacht en na enkele uren onderhandelen kwam er een oplossing uit de bus. "De blokkades zijn gestopt omdat er een akkoord is", zegt Geert Wallays van VeVa, de vereniging van de varkenshouders. "Wij zitten een beetje met een gemengd gevoel,  in die zin dat er niets concreets uit de bus is gekomen, maar wel dat er een akkoord is om volgende week met Fedis samen te zitten en te evolueren naar een ander systeem."

Enkele weken geleden voerden de melkveehouders al gelijkaardige acties aan verschillende distributiecentra. UIteindelijk konden zij bij Fedis een betere prijs voor hun melk bedingen.