Tijdelijke opvang voor asielzoekers

De herschikte federale regering gaat drie openbare gebouwen ter beschikking stellen voor de opvang van asielzoekers. De regering wil nu vooral het asieldossier oplossen.
Dit weekend zal de regering een oplossing zoeken voor het asiel- en migratiedossier. Nu de regering herschikt is, hoopt men eindelijk de knoop te ontwarren.

Er worden alvast drie openbare gebouwen opgevorderd om tijdelijk asielzoekers in onder te brengen. Dat zou goed zijn voor 570 opvangplaatsen. Het zou gaan om een gebouw op de militaire basis van Florennes en een oude rijkswachtkazerne in Brussel. Een derde gebouw is nog niet gevonden.

Verschillende excellenties toonden zich optimistisch voor het komende overleg. Staatssecretaris voor Migratie Melchior Wathelet (CDH) ziet een mogelijkheid nu de regering herschikt is.

"Ik voel dat er een bereidheid is bij alle partijen om een oplossing te zoeken", luidt het. "Ik ga ervan uit dat we het dit weekend definitief regelen", klinkt het bij vicepremier Steven Vanackere (CD&V). Open VLD hoopt vooral dat er geen collectieve regularisatie komt, maar dat alles geval per geval zal bekeken worden.

Onduidelijkheid over rondzendbrief

Intussen is er onduidelijkheid ontstaan over de rondzendbrief voor regularisatie. Volgens bepaalde bronnen zou er toch geen rondzendbrief komen en zou het oude beleid van individuele regularisaties gewoon voortgezet geworden. Maar vicepremier Joëlle Milquet (CDH) laat weten dat het wel degelijk de bedoeling is om een rondzendbrief op te stellen.

De rondzendbrief is een van de belangrijkste redenen waarom het asieldossier al meer dan een jaar geblokkeerd zit. Omdat er een willekeur bestaat in de individuele regularisaties, drongen vooral de Vlaamse regeringspartijen aan op algemene criteria die in een rondzendbrief naar de lokale besturen zouden verstuurd worden. Maar over de criteria zelf bestond er grote onenigheid. Open VLD wou strenge criteria, PS -met de steun van CDH- ijverde dan weer voor meer mildheid.

Uitsluitsel zal er dus pas na dit weekend komen.