Akkoord over voorwaarden regularisatie

Het kernkabinet en de bevoegde staatssecretarissen hebben op Hertoginnedal een akkoord bereikt over de voorwaarden om mensen zonder papieren te regulariseren. Zondagmiddag geeft premier Herman Van Rompuy (CD&V) de details vrij in een persmededeling.
Volgens PS-staatssecretaris Philippe Courard gaat het niet om een rondzendbrief maar om een lijst van criteria. De aanwezige regeringsleden zeggen dat het om een goed akkoord gaat. "Iedereen zal verrast zijn over de lijst", klonk het.

In het regeerakkoord stond dat er een rondzendbrief met criteria moest komen voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Zo was een verduidelijking nodig over hoe de regering "plaatselijke verankering" van mensen zonder papieren wou invullen. Het gaat onder meer om het hebben van schoolgaande kinderen, talenkennis en duur van het verblijf in ons land.

Aanslepend dossier

Al sinds het begin van de nieuwe federale regering - de regering-Leterme - ligt het asiel- en migratiedossier op de tafel, te wachten op een oplossing, het definitief doorhakken van een schijnbaar ontwarbare knoop. Letermes opvolger Herman Van Rompuy (CD&V, foto) maakte er bij zijn aantreden een van zijn prioriteiten van, maar moest vaststellen dat een oplossing niet meteen voor de hand lag.
Binnen de regering stonden de PS en het CDH enerzijds en Open VLD anderzijds namelijk lijnrecht tegenover elkaar. De hele discussie ging over de rondzendbrief die in het regeerakkoord werd afgesproken en er al lang had moeten zijn, maar nog steeds op zich liet wachten. De rondzendbrief komt er uiteindelijk niet, maar wel een lijst met voorwaarden voor regularisatie.

Conclaaf werd weekendoverleg

Op de eerste dag van de zomervakantie klonk het nog dat de regering in het weekend van 18 en 19 juli in conclaaf zou gaan om een oplossing te zoeken voor het asiel- en migratiedossier. Een woord dat de premier klaarblijkelijk toch niet zo graag hoort. De regering gaat niet echt in conclaaf dit weekend, maakte de woordvoerder van de premier ons gisteren duidelijk.

Misschien heeft de herschikking van de regering er iets mee te maken? Er is opnieuw hoop en dus klinkt conclaaf te zwaar? Of wordt er bij een conclaaf een definitieve oplossing verwacht en vreest de premier dat die er misschien nog niet zal zijn? Hoe dan ook, vanaf nu wordt er over "weekendoverleg" gesproken.