Fiscus speelt "Big Brother" op Facebook

De Belgische fiscus houdt u via Facebook en andere socialenetwerksites goed in de gaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws. De bijeengesprokkelde gegevens vormen op zich geen bewijs, maar ze kunnen wel extra controles teweegbrengen.
De Belgische fiscus screent uw verhalen en foto's op Facebook, Netlog en andere socialenetwerksites. De belastingcontroleurs willen zo nagaan of uw aangifte wel strookt met de levensstijl die u "beweert" uit te dragen.

De gegevens zijn geen bewijsmateriaal, maar kunnen wel aanleiding geven tot extra controles bijvoorbeeld. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) geeft het verhaal toe.

"Het kan, het mag en het gebeurt", zegt gewestelijk directeur Karel Anthonissen. "Er wordt af en toe informatie ingewonnen via socialenetwerksites, maar vooral via eBay."