"Duurzame verankering" hoeksteen van asielakkoord

Mensen zonder papieren die "duurzame banden" hebben in ons land, krijgen drie maanden tijd om een regularisatie-aanvraag in te dienen. Dat staat in het akkoord dat het kernkabinet gisteravond heeft goedgekeurd. De periode loopt van 15 september tot 15 december.
Mensen zonder papieren die 5 jaar in ons land verblijven, komen in aanmerking, net als mensen die hier 2,5 jaar verblijven en een arbeidscontract hebben.

Bijkomende beoordelingscriteria zijn talenkennis, gevolgde alfabetiseringscursussen en schoolgaande kinderen. De bevoegde staatssecretaris beoordeelt de ingediende dossiers. Na 15 december is het niet langer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Volgens vicepremier Steven Vanackere (CD&V) gaat het dan ook om een "eenmalige opkuisoperatie".

Daarnaast blijven bij onredelijk lange asielprocedures de huidige regularisatietermijnen van kracht. Voor alleenstaanden is dat na vier jaar, voor gezinnen met kinderen na drie jaar. Voor wie nog naar de Raad van State is gestapt, komt er wel een jaar bij. Ook voor "prangende humanitaire situaties" blijven de maatregelen van kracht die de voorbije jaren al werden ingevoerd.

Asielakkoord wordt in "instructie" gegoten

De lijst met voorwaarden voor regularisatie werd gisteren opgesteld door het kernkabinet en de bevoegde staatssecretarissen.  Die voorwaarden werden in een "instructie" gegoten, die aan de Dienst Vreemdelingenzaken zal worden gegeven. Een echte rondzendbrief komt er dus niet.

Vanmorgen is er nog wat geschaafd aan enkele technische details. Het akkoord is een vrij technische tekst van vijf bladzijden (zie letterlijk: voorwaarden voor een regularisatie)
Het akkoord over asiel en migratie gaat enkel over regularisatie om humanitaire redenen. "De andere aspecten van de problematiek zoals de gezinshereniging, studenten, protocol tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken, de nationaliteitswetgeving en de bestrijding van de schijnhuwelijken, voorzien in het regeerakkoord, zullen in september aangepakt worden", laat de woordvoerder van de premier weten.