"Een eerbare, correcte en geldige oplossing"

Bij de meerderheid is er tevredenheid over het bereikte akkoord over asiel en migratie. CD&V noemt het een "eerbare en correcte oplossing", Open VLD is tevreden dat het om een eenmalige operatie gaat, PS en CDH zeggen dat er nu eindelijk objectieve criteria zijn en dat het niet uitmaakt waar die in staan.
CD&V-vice-premier Steven Vanackere (foto) noemt het een "eerbare, correcte en rechtsgeldige oplossing" voor mensen die hier al hun leven doorbrengen.

Vanackere kan niet zeggen om hoeveel mensen het gaat die geregulariseerd zullen worden, "het gaat niet over getallen maar over beginselen", zo zegt hij. Bovendien moet elk geval individueel bekeken worden, zodat het onmogelijk is te zeggen over hoeveel mensen het zal gaan.

Volgens de vice-premier creëerde precies de onduidelijkheid een aanzuigeffect omdat mensen hun geluk kwamen proberen in België. De duidelijkheid die nu geschapen wordt, moet daar een einde aan maken.

"Een humane oplossing"

Open VLD reageert tevreden op het akkoord over asiel en migratie. De Vlaamse liberalen hebben het over een "goed akkoord, waarbij er een humane oplossing komt voor zij die dit het meest nodig hebben".

Volgens Open VLD ligt het akkoord volledig in de lijn die de partij steeds heeft aangenomen: geen collectieve regularisatie maar een individuele beoordeling van elk afzonderlijk dossier, geen omzendbrief met criteria die automatische rechten zouden genereren en niet alleen papieren geven, maar ook een toekomst voor de betrokkenen. "Het akkoord dat gisteren werd gesloten, komt aan al deze elementen tegemoet", zo klink het.

Een ander belangrijke element van het akkoord is volgens Open VLD dat het om een eenmalige operatie gaat en niet om een blijvend of structureel regularisatiesysteem.

"De inhoud telt"

Ook PS en het CDH zijn tevreden over de teneur van het akkoord.  Dat er geen rondzendbrief komt, is een kwestie van vorm, zeggen ze. Wat de inhoud betreft, is er tevredenheid dat er binnen de regering objectieve criteria konden worden vastgelegd.
Het gaat om een "consensuele, officiële, publieke, duidelijke en precieze tekst over de criteria. Dat het nu formeel draait om een rondzendbrief, instructie of een richtlijn, maakt niet uit. Enkel de inhoud telt en het resultaat is hetzelfde", zeggen vicepremier en CDH-voorzitster Joëlle Milquet (foto) en staatssecretaris voor Asiel Melchior Wathelet.

Het CDH merkt nog op dat, "na meer dan een jaar van voortdurende blokkering en onwil van bepaalde partners om het regeerakkoord uit te voeren, de herschikte regering er in een dag in geslaagd is een akkoord te bereiken.

Eenzelfde geluid weerklinkt op de socialistische banken. Daar herinnert men er aan dat een "instructie niet meer of niet minder juridische waarde heeft dan een rondzendbrief".

Voor de PS "was het meer dan tijd dat alle regeringspartners, en in het bijzonder Open VLD, het akkoord honoreerden dat ze meer dan een jaar geleden afsloten".