"Geen instructienota, maar camouflagenota"

De meeste oppositiepartijen schieten met scherp op het asielakkoord. Geen duidelijke criteria in de toekomst en te veel vrijheid voor de bevoegde staatssecretaris, klinkt het. Alleen Groen! is tevreden.
Voor de SP.A is het bereikte akkoord veel te breed. "Dit is veel te breed en het zal bovendien veel hoop geven aan nieuwkomers", zegt de socialiste Dalila Douifi. "Dit opent de deur voor willekeur."
Lijst Dedecker spreekt  van een verdoken collectieve regularisatie. "Ik vind dit geen instructienota, maar een camouflagenota voor algemene regularisatie", zegt Jean-Marie Dedecker (LDD). "Het is bovendien een capitulatie van CD&V en Open VLD voor de druk van de Franstalige partijen, vooral van de linkse PS en het CDH, die er alleen op uit zijn hun electoraat uit te breiden."

"In de praktijk betekent dit een collectieve regularisatie, alleen wil men dit niet gezegd hebben", klinkt het bij Filip Dewinter (Vlaams Belang). "De PS en het CDH triomferen over de hele lijn: dit najaar worden tienduizenden illegale vreemdelingen geregulariseerd", vindt Vlaams Belang.

"Vrij spel voor Wathelet"

De oppositie vindt wel unaniem dat de criteria op lange termijn te onduidelijk zijn en dat de bevoegde staatssecretaris Melchior Wathelet (CDH) te veel vrij spel krijgt. "Op lange termijn is dit geen oplossing en ik denk dat dit typisch is voor deze regering die een gebrek aan daadkracht toont", zegt Freya Piryns (Groen!)

"Door de grote vrijheid die staatsecretaris Wathelet krijgt, wordt nog meer rechtsonzekerheid georganiseerd dan tot hiertoe het geval was. Daardoor is het binnen afzienbare tijd voor niemand nog te volgen wie al dan niet in aanmerking komt voor regularisatie", vindt ook Douifi (SP.A).

"Franstaligen halen slag thuis"

De N-VA zegt dat de Franstaligen hun slag volledig thuishalen. Wat zij vroegen, is er gekomen, terwijl er over de eisen van de Vlaamse partijen nog geen beslissingen werden genomen.

Kamerlid Sarah Smeyers noemt het frappant dat de regering een beetje een oplossing heeft gezocht voor mensen die hier in het verleden zijn aangekomen, maar dat er niets werd geregeld voor de toekomst.

Ze heeft het over een tweede regularisatieronde en een cyclisch beleid, dat voor een aanzuigeffect zal zorgen. "Zo ontstaat het beeld van België dat het de ideale plaats is om stilletjes lang te wachten tot er een derde ronde komt", aldus Smeyers.