"Losbandige" Oscar Wilde omarmd door paus

"There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about": 108 jaar na zijn dood vormt Oscar Wilde opnieuw het onderwerp van gesprek in kerkelijke kringen. Wilde werd lange tijd beschouwd als een gevaarlijke en ontaarde non-conformist. Nu prijst de paus zijn ethische filosofie.
"Hij was niet alleen een non-conformist die het leuk vond om het conservatieve Victoriaanse Engeland te choqueren, hij was ook een man die zich wel degelijk afvroeg wat goed en fout, wat waar en vals was". Zo schrijft de Osservatore Romano, het dagblad van het Vaticaan, dit weekend over Oscar Wilde.

Wilde (1854-1900) is door vertegenwoordigers van de rooms-katholieke kerk altijd smalend bekeken als een gevaarlijke en losbandige non-conformist. Zijn homoseksualiteit, zijn "kunst om de kunst"-principe, zijn kritische toneelstukken hadden weinig bijval in het Vaticaan.

Toch toonde Wilde zich gedurende heel zijn leven sterk geïnteresseerd in de rooms-katholieke kerk. Hij liet zich vlak voor zijn dood zelfs bekeren, en valt dus nu weer in de gratie van de paus.

Eerder deze week gaf het dagblad van het Vaticaan ook al een goede beoordeling aan de jongste "Harry Potter-film. Ook dat lijkt een bocht van 180 graden.