De volledige tekst van het asielakoord

Het kernkabinet en de bevoegde staatssecretarissen hebben gisteravond een lijst opgesteld met criteria om in aanmerking te komen voor regularisatie om humanitaire redenen.