Alsmaar meer plekken met gsm-masten

In twee jaar tijd zijn er in ons land 663 plekken bijgekomen waar gsm-antennes staan. Dat heeft minister van Ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) geantwoord op een parlementaire vraag.
De stijging situeert zich vooral in Vlaanderen. Over het precieze aantal masten en antennes zijn er geen cijfers. Per site kunnen immers meerdere operatoren aanwezig zijn, telkens met drie, zes of soms zelfs negen antennes.

Als de groei van het aantal plekken met antennes blijft voortduren, zijn het er over een paar maanden 7000. Het stijgende aantal heeft te maken met nieuwe gsm-toepassingen om niet alleen de stem, maar ook grote hoeveelheden gegevens via de netwerken door te sturen.