Stijging Vlaamse werkloosheid afgevlakt

Eind juli waren er 223.532 werklozen in Vlaanderen. Dat zijn er 37.002 of 19,8 procent meer dan eind juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB.
De afname in juli van het stijgingsritme suggereert dat de situatie op de arbeidsmarkt niet verder verslechtert. In juni was er nog een jaar-op-jaar stijging van de werkloosheid met 23,5 procent, in mei van 23,2 procent.

Het aantal mannelijke werkzoekenden steeg het voorbije jaar met 32 procent. De vrouwelijke werkloosheid kende met 9,3 procent een lichtere toename. De verklaring voor dat verschil ligt in het feit dat er meer mannen werken in conjunctuurgevoelige sectoren. Ook het succes van de dienstencheques is een verklaring voor de gunstiger evolutie van de vrouwelijke werkloosheid.

Bij de jongeren (-25 jaar) is er een stijging van het aantal werklozen met 23,1 procent, bij de middenleeftijdsgroep (25-50 jaar) met 23 procent. Opmerkelijk is de trage stijging bij de plus 50-jarigen (+10,1 procent). Oudere werknemers zitten vaker in stabielere jobs, hebben meer anciënniteit en laten bij afvloeiingen de jongeren voorgaan.