"Probleem veiligheidspersoneel niet nieuw"

In een reactie op de ontsnapping van drie gedetineerden uit het Brusselse gerechtsgebouw benadrukt de christelijke vakbond ACV dat het veiligheidspersoneel dat de gevangenen begeleidt niet gewapend is en niets weet over de verdachten.
In de rechtszaal waren vanmorgen 5 veiligheidsagenten aanwezig, maar die konden de ontsnapping van Oussama Trimini Langeri, Youssef Oulad Has Chaib en Abdelhakim Akil niet verijdelen. Veel kunnen de agenten niet doen volgens het ACV, want ze zijn ongewapend. Bovendien weten ze niets over het profiel van de verdachte zodat ze onmogelijk kunnen inschatten of het om een serieuze crimineel gaat of niet.

De vakbond vraagt dat de veiligheidsagenten op zijn minst basisinformatie zouden krijgen over de gedetineerde die ze moeten begeleiden. Het probleem van de omkadering en overbrenging van verdachten naar het justitiepaleis is niet nieuw en wordt door de magistratuur aan de kaak gesteld, benadrukt  vakbondssecretaris Gaston Merkelbach.

Volgens het ACV zijn zowel de minister van Binnenlandse Zaken als die van Justitie verantwoordelijk, maar blinken ze uit in het  op elkaar afschuiven van de verantwoordelijkheid. Zolang er niet wordt ingegrepen, zullen er nog meer van dergelijke ontsnappingen gebeuren, aldus de vakbond.