Huurprijs daalt mee met gezondheidsindex

De daling van de gezondheidsindex maakt het huurders mogelijk om een verlaging van de huurprijs te bekomen. Ze moeten daar wel zelf het initiatief toe nemen.
Ieder jaar kan op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract de huurprijs worden aangepast aan de index. Meestal gebeurt dit op verzoek van de verhuurder omdat de index omhoog is gegaan.

Maar in juni en juli is de index gedaald en dus kunnen dit maal de huurprijzen naar beneden gaan als de huurder daarom vraagt.  Dat moet wel schriftelijk gebeuren. Op een huurprijs van 500 euro gaat het om een bedrag van 3,5 euro.

Omdat het om kleine bedragen gaat, raadt het Algemeen Eigenaars Syndicaat zijn leden aan om de indexaanpassing niet zelf door te voeren en af te wachten of de huurder om een verlaging vraagt.