Meer lieveheersbeestjes dan ons lief is

In grote delen van Europa zitten er grote zwermen lieveheersbeestjes, vooral in het Engelse graafschap Somerset en aan de Duitse Oostzeekust. Geschat wordt dat er in Somerset niet minder dan 10 miljoen van de zwart-rode kevertjes zitten.
Mensen kunnen in Somerset, in het zuidwesten van Engeland, niet over straat lopen zonder dat hun kleren vol hangen met lieveheersbeestjes. En dan hebben ze nog geluk dat ze kleren dragen, want aan de Duitse Oostzee worden de badgasten zelfs gebeten door de beestjes. Lieveheersbeestjes zijn fanatieke vleeseters, en als ze honger hebben, willen ze zelfs een mens wel eens bijten. Experts zeggen wel dat zelfs wie door een hele zwerm uitgehongerde lieveheersbeestjes aangevallen wordt, het gegarandeerd zal overleven. De beten zijn immers zeer oppervlakkig en ongevaarlijk, "niet meer dan een speldenprik".

Ook in België zijn er al zwermen lieveheersbeestjes gezien, zij het niet zulke gigantische als in Engeland of Duitsland. Al kan dat nog komen: bij ons veroorzaken de lieveheersbeestjes sinds enkele jaren in oktober en november problemen, als ze massaal in huizen proberen binnen te geraken om er te overwinteren.

Dat is een recent fenomeen dat veroorzaakt wordt door het veelkleurig Aziatisch Lieveheersbeestje. Dat werd door telers gebruikt in hun serres om de bladluizen te bestrijden maar enkele exemplaren ontsnapten en plantten zich explosief voort. Dat ging ten koste van de inheemse soorten, waarvan ze ook de larven wel lusten, en het veroorzaakt ook problemen voor de mens. De Aziatische lieveheersbeestjes overwinteren immers in grote groepen, in tegenstelling tot de inheemse.

Entomologen - insectenkenners - verklaren de enorme hoeveelheid lieveheersbeestjes door het warme, vochtige voorjaar. Dat is bijzonder gunstig voor bladluizen en laat dat nu net het lievelingshapje zijn van de lieveheersbeestjes.