"Niet enkel probleem in Brusselse gerechtsgebouw"

Volgens strafpleiter Walter Van Steenbrugge heeft niet enkel het Brusselse gerechtsgebouw een veiligheidsprobleem, maar alle gerechtsgebouwen in ons land. Een oud-topman van de Regie der Gebouwen bevestigt intussen de kritiek van minister Stefaan De Clerck (CD&V).
De ontsnapping van drie gedetineerden uit het Brusselse gerechtsgebouw lokt ook vandaag heel wat reacties uit. Vooral over de veiligheid in de (grote) gerechtsgebouwen blijkt al lang wrevel te bestaan bij magistratuur, advocaten en veiligheidspersoneel.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) wees er gisteren op dat het gerechtsgebouw in Brussel eigenlijk niet te beveiligen is door de vele in- en uitgangen in het gebouw. Na een eerdere ontsnapping in januari werd al eens bekeken hoe de veiligheid in het gebouw kan worden verbeterd.
Maar strafpleiter Walter Van Steenbrugge (foto) vraagt dat er iets gebeurt in alle gerechtsgebouwen. In Gent en Antwerpen is de situatie verbeterd met de bouw van nieuwe gerechtsgebouwen, maar ook daar is er niet echt een veiligheidscontrole en kan iedereen zomaar de zaal binnenstappen. "Ik nodig iedereen uit om morgen naar de zitting te komen van de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. Je kunt zonder controle de zaal binnenkomen, waar drie magistraten zomaar onbeveiligd zitten", aldus de strafpleiter.

Persrechter Roland Tack van het gerechtsgebouw in Gent erkent dat de beveiliging beter kan, maar dat de situatie veel verbeterd is in vergelijking met het oude gebouw in het centrum van de stad. "De gevangenen worden nu via een speciale poort binnengebracht met aparte gangen, wat in het oude gebouw niet het geval was", aldus Tack.

Intussen bevestigt een oud-topman van de Regie der Gebouwen de kritiek van minister van Justitie Stefaan De Clerck. Die gaf gisteren kritiek op de dienst Monumenten en Landschappen. Volgens de minister blokkeerde de dienst een aantal verbouwingswerken in gerechtsgebouwen die de veiligheid moesten verbeteren. "Ze stellen maar uit, ze nemen geen beslissing en dat kan de veiligheid in het gedrang brengen", zegt Hans Evenepoel.