Topman RVA wil niet weten van splitsing

In een openhartig interview met De Tijd laat de topman van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Karel Baeck duidelijk weten dat hij geen splitsing wil van het arbeidsmarktbeleid. Nochtans willen de meeste Vlaamse partijen dat Vlaanderen volledig bevoegd wordt voor werkgelegenheid.
Karel Beack wil geen splitsing van "zijn" diensten

Volgende maand gaat Baeck met pensioen, na een loopbaan van bijna 40 jaar voor de RVA, waarvan 20 twintig jaar aan de top als administrateur-generaal. In een afscheidsinterview in De Tijd kant hij zich tegen een verdere overheveling van bevoegdheden van de RVA naar de gewesten. De laatste jaren ontstond er bij veel Vlaamse partijen een consensus dat Vlaanderen volledig bevoegd moet worden voor werkgelegenheid.

Momenteel zijn de gewesten wel bevoegd voor activering van werklozen, maar niet voor bijvoorbeeld de controle op langdurig werklozen. Baeck vreest dat de gewesten geen serieuze controle uitvoeren als ze die bevoegdheid krijgen, omdat de federale sociale zekerheid uiteindelijk de rekening betaalt. "Zo zal men niet meer doelmatig kunnen werken, wat voor gevolg heeft dat wie moet betalen blindelings moet betalen", laat Baeck weten.

Als controle en betaling niet meer bij hetzelfde niveau horen, zal dat onvermijdelijk leiden tot de splitsing van de sociale zekerheid. Baeck vindt wel dat de gewesten meer financieel verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor de gevolgen van hun beleid.