Politievakbond boos op De Clerck

Jan Schonkeren van de liberale politievakbond reageert boos op de beschuldigingen van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V). Die zei dat de politie in de fout is gegaan bij de ontsnapping van drie gevangenen uit het paleis van justitie door geen juiste risico-analyse te maken.
De Brusselse politie wil voorlopig niet reageren, in afwachting van de brief van de minister. Jan Schonkeren van de liberale politievakbond heeft dat wel gedaan.

"Ik ben behoorlijk verontwaardigd. De minister probeert de zwartepiet door te schuiven, en de politie te gebruiken als bliksemafleider", zegt Schonkeren. Volgens hem heeft "het Belgische politieke niveau al decennia aangemodderd" en is de politieke wereld "eigenlijk finaal verantwoordelijk is voor alles wat misgaat bij Justitie." "En dat neem ik niet", spreekt Schonkeren duidelijke taal.

Schonkeren zegt dat het niet aan de politie is om in te schatten hoe gevaarlijk gedetineerden zijn, maar wel aan de magistratuur. "De betrokken magistraten beschikken over een volledig dossier, zij kunnen een een juiste analyse maken."

De Clerck: "Politie maakte inschattingsfout"

Volgens De Clerck heeft de Brusselse politie een inschattingsfout gemaakt.
De politie moet vooraf inschatten hoe gevaarlijk een gevangene is en op basis daarvan veiligheidsmaatregelen nemen. Bij de drie ontsnapten had de politie geoordeeld dat er weinig risico op ontsnapping was.

De Clerck heeft een brief gestuurd naar de betrokken diensten om uitleg te vragen. "De inschatting van het veiligheidsrisico van dit proces is manifest verkeerd geweest", weet De Clerck. "Men heeft daar zeven mensen van een veiligheidskorps geplaatst, dat per definitie niet gewapend is. Mochten daar gewapende politieagenten zijn geweest, zoals het eigenlijk hoorde, had de ontsnapping waarschijnlijk nooit plaatsgevonden."

De zwartepiet doorschuiven?

Bij de beveiliging van gevangenen in het Brusselse paleis van justitie zijn veel diensten betrokken, en die wijzen allemaal naar elkaar.

De gevangenen worden vanuit de gevangenis van Vorst of Sint-Gillis naar het gerechtsgebouw gebracht door de politie van Brussel-Zuid. Die moet een risico-analyse maken. Maar Brussel-Zuid zegt onvolledige informatie van de gevangenis te hebben gekregen.

Zodra Brussel-Zuid de gevangenen in het gerechtsgebouw heeft afgeleverd, worden ze de verantwoordelijkheid van de politie van Brussel-Hoofdstad-Elsene, die ook een risico-analyse moet maken. Maar die politiezone wil niet reageren.
Topman Fernand Koekelberg van de federale politie geeft wel toe dat de uitwisseling van informatie tussen politie en justitie beter moet.

"De informatie waarover wij moeten beschikken om een degelijke evaluatie te doen van het risico vinden wij enerzijds in een databank van justitie, maar anderzijds ook in een databank van de politie", zegt Koekelberg.

"Misschien is er op dit ogenblik onvoldoende afstemming tussen beide gegevensbanken en is de raadpleging van die twee misschien nog niet voldoende gebruiksvriendelijk", geeft hij toe.