Congo en Rwanda zoeken meer toenadering

De Congolese president Joseph Kabila en zijn Rwandese collega Paul Kagame hebben elkaar ontmoet in de Oost-Congolese stad Goma. Ze hebben elkaar beloofd de banden tussen hun landen nauwer aan te halen.
"Dit is een reusachtige stap voorwaarts", zei de Congolese president Kabila achteraf. Beide staatshoofden kwamen overeen om gezamenlijk de natuurlijke gasvoorraad in het Kivumeer te gaan ontginnen.

Eerder beslisten Kinshasa en Kigali ook al om weer ambassadeurs te gaan uitwisselen. 13 jaar geleden hadden beide landen de diplomatieke betrekkingen afgebroken.

Sinds januari is er sprake van toenadering. De Congolese en Rwandese legers lanceerden toen een gezamenlijke militaire operatie tegen Rwandese Hutu-rebellen die zich schuilhouden in het oosten van Congo.

Kigali heeft inmiddels ook de Congolese rebellenleider Laurent Nkunda gevangen genomen. Die vocht jaren tegen het Congolese leger met de steun van Rwanda. Kagame belooft nu dat er niet langer Congolese rebellengroeperingen mogen opereren vanop Rwandees grondgebied.