Sotomayor legt eed af als opperrechter in VS

In de Verenigde Staten heeft Sonia Sotomayor de eed afgelegd als lid van het Hooggerechtshof. Ze is de eerste opperrechter van Latijns-Amerikaanse afkomst en pas de derde vrouw in het college.
De 55-jarige Sotomayor was een tijd geleden door president Barack Obama benoemd. De Senaat heeft die benoeming enkele dagen geleden goedgekeurd en daarop kon Sotomayor de eed afleggen.
Ze is de eerste opperrechter van Latijns-Amerikaanse afkomst en pas de derde vrouw in het hoogste rechtscollege van de VS.

Sonia Sotomayor werd in 1954 geboren in de South Bronx, het armste district in de VS als kind van inwijkelingen uit Puerto Rico. Haar  vader overleed toen ze negen jaar oud was.  Toch studeerde Sotomayor rechten in de topuniversiteit Yale en bouwde ze een carrière uit in de magistratuur in New York.


Sotomayor vervangt opperrechter David Souter die onlangs ontslag nam.  Het gaat om de eerste benoeming van een opperrechter door  Obama sinds die begin dit jaar president werd.
 

Hoogste rechtscollege in de VS

Het Hooggerechtshof vormt samen met de president en het parlement de derde pijler van de federale structuur van de Verenigde Staten. Het is het hoogste rechtscollege in de VS en kan elke federale of staatswet nietig verklaren als het hof vindt dat die in strijd is met de grondwet. De negen opperrechters beslissen bij gewone meerderheid.

De leden van het hof worden voor het leven benoemd; in de praktijk tot ze zelf beslissen om met pensioen te gaan. Telkens er een vacature in het college valt, kan een president een nieuwe opperrechter benoemen, maar de Senaat moet die keuze wel goedkeuren.

Opperrechters zijn vaak langer in functie dan een president en die heeft door zijn keuze de mogelijkheid om zijn invloed in het hof lang na zijn aftreden te laten doorwerken.