"Adjunct-topman Cassatie tipte Fortis"

Volgens het weekblad Knack zou Ivan Verougstraete, de nummer twee van het Hof van Cassatie, in december vorig jaar informatie over het proces over de verkoop van Fortis Bank gelekt hebben.

Eerder was al bekendgemaakt dat het Gentse gerecht onderzoekt of Ivan Verougstraete betrokken was bij de lekken rond het proces over de verkoop van Forrtis Bank aan BNP Paribas.

Het weekblad Knack beweert nu dat Verougstraete in december vorig jaar wel degelijk informatie over het proces dat tegen de verkoop was aangespannen, gelekt had aan juristen die Fortis Bank bijstonden.

Hij zou van Christine Schurmans, een van de rechters die moest oordelen over de zaak, vernomen hebben dat de zaak een ongunstige richting uitging.

Ivan Verougstraete is voorzitter van de eerste Nederlandstalige kamer van het Hof van Cassatie. Hij is na voorzitter Ghislain Londers de hoogste magistraat bij Cassatie.