"Nederland, voer het verdrag uit"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft de Nederlandse ambassadrice op het matje geroepen. Nederland komt namelijk zijn belofte niet na om de Westerschelde tegen het einde van het jaar uit te baggeren.
De verdieping van de Westerschelde is van levensbelang voor de Antwerpse haven. Grote schepen kunnen dan los van de getijden de haven in- en uitvaren.
Vlaanderen en Nederland sloten een verdrag om de Westerschelde tegen het einde van dit jaar uit te baggeren, maar de Nederlandse Raad van State schorste de vergunning voor de baggerwerken na een klacht van natuurverenigingen.

"We weten allemaal dat we het over een uitspraak van een rechterlijk college in Nederland hebben en in rechtsstaten zoals Nederland en België worden die gerespecteerd", zegt de Nederlandse ambassadrice Hannie Pollmann-Zaal. "Daar moeten we het voorlopig even mee doen."

De vertraging in Nederland zit Peeters erg hoog. Per jaar uitstel loopt de Antwerpse haven 70 miljoen euro inkomsten mis, weet Peeters. En als de grote zeeschepen naar Rotterdam trekken, leidt dat tot nog meer Nederlandse vrachtwagens op de Antwerpse ring, redeneert hij.

"Ons geduld is eigenlijk op", zei Peeters voor de camera's. "Verdragen moeten uitgevoerd worden, zeker wat de uitdieping van de Westerschelde betreft. Met het ontbieden van de ambassadrice wil Peeters het signaal geven dat Nederland het verdrag moet uitvoeren "zoals wij hebben gedaan". Vlaanderen hoopt de kwestie nog door dialoog te kunnen oplossen.