De Clerck start onderzoek naar magistraten

Er komt een onderzoek naar corruptie bij enkele topmagistraten. Dat heeft minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) bevestigd. De zaak is door de federale gerechtelijke politie rechtstreeks aan de minister doorgespeeld.
In een mededeling laat De Clerck weten dat hij een brief heeft gehad van de federale gerechtelijke politie. De minister heeft daarop "onmiddellijk de bevoegde gerechtelijke overheid belast met het onderzoek en de opvolging van de gegevens vervat in de brief".

De Brusselse speurders kwamen de zaak jaren geleden op het spoor, naar aanleiding van een fraude-onderzoek tegen een advocaat. De details over de zaak zijn niet bekend, maar het zou gaan om corruptie en schriftvervalsing, waarbij enkele topmagistraten  betrokken zouden zijn.

Volgens onze bronnen gaat het om de voorzitster van de handelsrechtbank van Brussel Francine De Tandt en de vroegere procureur-generaal Jacques De Lentdecker. Naar De Tandt zou al vijf jaar een onderzoek lopen en hoewel De Lentdecker dat wist zou hij ervoor gezorgd hebben dat De Tandt tot voorzitster van de handelsrechtbank werd benoemd.

De gerechtelijke politie speelde het dossier door aan het parket, maar dat heeft de zaak, ondanks veel aandringen, nog altijd niet aanhangig gemaakt.  Uiteindelijk speelde de federale gerechtelijke politie het dossier door aan minister van Justitie De Clerck.

De Clerck zegt dat hij niet alleen een onderzoek heeft laten starten maar dat hij de verdere afhandeling van het dossier "nauwgezet" zal opvolgen. In de loop van het onderzoek zal de minister echter geen verdere verklaringen afleggen.