Extra opvang asielzoekers in Florennes

Op de militaire site van Florennes in de provincie Namen zijn er sinds deze week 68 opvangplaatsen voor asielzoekers bijgekomen. Later komen er nog plaatsen in Elsene en Tongeren.
Omdat de asielcentra overvol zitten, besliste de regering vorige maand om drie gebouwen te vorderen voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. De nieuwe plaatsen in Florennes zijn de eerste die kaderen in die beslissing.
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (foto links) bracht vanmorgen een bezoek aan het opvangcentrum in Florennes. Op deze militaire basis werden al asielzoekers opgevangen. Defensie stelt nu een bijkomend gebouw ter beschikking, waardoor het totaal aantal opvangplaatsen daar op 408 wordt gebracht.

De extra capaciteit is nodig. Omdat de asielcentra overvol zitten, moeten een aantal asielzoekers nu in hotels worden opgevangen. Op 17 juli besliste de regering daarom om drie overheidsgebouwen te vorderen.

Naast Florennes komen er nog opvangplaatsen in woningen op de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene (370 plaatsen). Die zouden naar verluidt over een paar weken klaar kunnen zijn. De nodige besprekingen en verbouwingen zijn nog aan de gang. Later komen er nog 125 plaatsen bij in Tongeren.