Helft mensen in voorhechtenis vreemdelingen

De helft van de mensen die in Belgische gevangenissen in voorhechtenis zitten, heeft niet de Belgische nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers van minister van Justitie Stefaan De Clerck. Daar zijn verschillende verklaringen voor.
Dat is logisch volgens criminologen, omdat mensen die illegaal zijn of waarvan men nog niet zeker is dat ze in België zullen kunnen blijven, ook voor minder zware feiten al in voorlopige hechtenis geplaatst zullen worden, uit schrik dat ze anders zouden vluchten. Ook is het zo dat vreemdelingen dikwijls tot de economisch zwakkere categorieën behoren.

Om diezelfde redenen komen niet-Belgen ook minder in aanmerking voor alternatieve straffen en voor vervroegde vrijlating. Daardoor is hun aandeel in de totale groep gedetineerden erg hoog, namelijk een op de vijf.

Opvallend is overigens dat vreemdelingen dan weer ondervertegenwoordigd zijn in langere straffen, boven de vijf jaar, of interneringen. Dat wijst er op dat ze vooral betrokken zijn bij bepaalde soorten delicten, zoals diefstallen en overvallen.