Ornamenten Oostendse casino zijn gestut

In Oostende zoeken aannemers uit hoe een betonnen sierstuk van 2 ton vanop het dak van het casino naar beneden is gedonderd. Het blok beton viel net naast de dijk. Er waren op dat ogenblik geen voorbijgangers.
Het betonblok dat naar beneden donderde is een van de tien ornamenten van het dak van het casino. Nochtans onderging het casino enkele jaren geleden nog een renovatie. Ook de ornamenten werden toen hersteld, maar volgens de Oostendse schepen Hilde Veulemans "heeft men een kleine twee jaar geleden terug vastgesteld dat dit niet 100 procent in orde was".

"Men heeft toen een stuk erbij gebetonneerd, maar blijkbaar is dit toch niet zo goed aangepakt", concludeert Veulemans. Volgens de schepen zijn er nu voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. "Twee andere ornamenten die waren verschoven, zijn veiligheidshalve een meter achteruit getrokken en de zeven andere zijn preventief gestut."