Steeds meer verzet tegen plannen van Sabam

Bedrijven vanaf zes werknemers die tijdens de werkuren muziek laten horen, moeten daar voortaan auteursrechten voor betalen. Dat is afgesproken tussen de werkgeversorganisatie VBO en de auteursvereniging Sabam. De nieuwe regeling krijgt steeds meer kritiek.
Sabam en het VBO sloten een akkoord af met een "tarief à la carte", dus geen forfetair bedrag voor alle bedrijven. Bedrijven zullen kunnen kiezen waar ze voor betalen, naargelang het gebruik van muziek op de werkvloer, in de refters en tijdens bedrijfsfeesten.

Het is voor het eerst dat Sabam auteursrechten int voor muziekgebruik op de werkvloer. "Maar de wet is daarover heel duidelijk. Auteursrechten zijn verschuldigd bij muziekgebruik in het openbaar", aldus Sabam.

De auteursrechtenorganisatie vindt de overeenkomst een "evenwichtig akkoord, in de lijn of soms lager met wat in het buitenland gebeurt".

Ondernemingen met maximaal vijf werknemers zijn vrijgesteld van betaling. Voor muziek in winkels en wachtzalen int Sabam al auteursrechten.

Kritiek op de nieuwe regeling

Er komt steeds meer verzet tegen het voornemen van de auteursrechtenvereniging Sabam.

Animo, de jongerenbeweging van de SP.A, is gestart met een petitie tegen wat ze het misbruik noemt dat Sabam maakt van de wetgeving op het auteursrecht. Animo betwist dat een bedrijf een publieke plaats is, waar Sabam rechten mag innen.

Vanuit de politiek is er nog al kritiek gekomen op de nieuwe regeling. Open VLD-Kamerlid Sofie Stalraeve vindt dat zelstandigen vrij mogen kiezen om al dan niet in de deal te stappen. Lijst Dedecker gaat nog een stap verder in de kritiek en zegt dat Sabam "zich ontpopt als de terreurpolitie van de muziek".

Eerder hadden ook al de zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ zich uitgesproken tegen de nieuwe regeling. Ze vinden die nodeloos complex. Zo moet een supermarkt bijvoorbeeld niet alleen auteursrechten betalen voor de muziek die in de winkel klinkt, maar ook voor die in het personeelsrestaurant.