"Zeventig procent van de bedrijven vrijgesteld"

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) begrijpt de kritiek op het akkoord dat de organisatie sloot met Sabam over het gebruik van muziek in bedrijven, niet. "Zeventig procent van de Belgische bedrijven is vrijgesteld van de betaling van auteursrechten", benadrukt het VBO.
De werkgeversorganisatie en de auteursvereniging Sabam hebben afgesproken dat bedrijven vanaf zes werknemers die tijdens de werkuren muziek laten draaien, daar auteursrechten voor betalen. Maar de nieuwe regeling stuit op heel wat verzet van organisaties voor zelfstandigen en politici.

Het VBO wijst erop dat het na twee jaar onderhandelen een korting heeft bedongen voor alle bedrijven en een vrijstelling voor familiebedrijven en ondernemingen met minder dan zes werknemers.

"Het akkoord creëert ook geen nieuwe verplichtingen voor ondernemingen, maar biedt hen de mogelijkheid om van het onderhandelde voorkeurtarief gebruik te maken", stelt het VBO.