België beperkt voortaan de cabotage

De mogelijkheden voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs om in ons land ritten uit te voeren worden vanaf overmorgen beperkt. Een vervoerder uit een andere lidstaat van de Europese Unie mag nog maximaal drie binnenlandse transporten uitvoeren in ons land.
Buitenlandse vervoerders die binnenlandse ritten uitvoeren op Belgisch grondgebied, ze zijn al langer een doorn in het oog van de Belgische transportbonden. Ze werken aan dumpingprijzen en malen vaak niet om rust- en rijtijden, zeggen de bonden. Daarom vroeg de sector al langer een duidelijke regeling en die is er nu.

Maximaal drie ritten kunnen nog, aansluitend aan een internationale rit, en de binnenlandse ritten door buitenlandse vervoerders moeten binnen 7 kalenderdagen gebeuren.

De sectorvereniging Febetra zegt dat het wel om praktische regels gaat maar dat die moeilijk te controleren zijn. Controleren kan immers alleen aan de hand van de vrachtbrief en die bevindt zich uiteraard in het voertuig, zegt Febetra. Dat betekent dat als men echt efficiënt wil controleren, men bijna alle voertuigen  zou moeten staande houden om de boordpapieren of de vrachtbrieven na te kijken. Dat is onbegonnen werk, volgens Febetra.

Europa had al te kennen gegeven dat transporten binnen een land door buitenlandse vervoerders enkel tijdelijk toegelaten zijn, maar heeft daarover nooit duidelijke regels uitgevaardigd.