Geen vergunning voor windmolens langs E17

Het provinciebestuur geeft Electrabel geen vergunning om 14 windmolens te bouwen langs de E17 in de gemeenten Laarne, Lochristi, Berlare, Zele en Lokeren.
Tegen dat plan werden 85 bezwaren ingediend en volgens het provinciebestuur zijn die gegrond wat slagschaduw en veiligheid betreft.

Verder meent het provinciebestuur dat de 14 windturbines, die elektriciteit zouden produceren voor 22.200 gezinnen, te grote negatieve gevolgen zouden hebben voor mens en leefmilieu.

Het provinciebestuur weigert de vergunning ook omdat de turbines "planologisch en gedeeltelijk ook milieuhygiënisch niet verenigbaar zijn met de omgeving".