Naar vergoeding voor orgaandonoren?

Mogelijk worden levende donoren in de toekomst vergoed voor het afstaan van organen. Op die manier zouden meer mensen gestimuleerd moeten worden om ook bij leven organen af te staan, schrijft Het Belang van Limburg.
De transplantatie van organen gebeurt meestal door het wegnemen van organen bij pas overleden mensen, meestal na een vekeersongeval. Donatie van levende donoren gebeurt vrijwel alleen tussen familieleden.

In andere landen gebeurt het meer dat levende donoren ook aan niet-familieleden organen afstaan. De overheid denkt dat dat onder meer te maken heeft met de kostprijs die daar tegenover staat voor de donor, zoals de medische kosten of eventueel inkomstenverlies door werkverlet. Ze wil becijferen wat het zou kosten om dat te vergoeden.

Het is zeker niet de bedoeling om een orgaanhandel op te zetten, zegt Volksgezondheid. Het is trouwens wettelijk verboden om winst te maken door het afstaan van een orgaan.