SaveThePlasticBag tegen de groene jongens

Morgen vindt in Seattle, een naar Amerikaanse normen "groene" stad, een referendum plaats over de vraag of voor een winkelzakje, van papier of plastic, voortaan 20 cent (0,14 eurocent) betaald moet worden. De plastic-industrie heeft dat referendum afgedwongen en ze wil er een voorbeeld mee stellen.
Vorig jaar keurde het bestuur van Seattle als eerste het "remgeld" op winkelzakjes goed, en andere Amerikaanse steden volgden al snel dat voorbeeld.
De plastic-industrie vocht echter terug en begon rechtszaken, startte een agressieve lobby-campagne bij parlementsleden en dwong een referendum af in Seattle om de 20 cent afgeschaft te krijgen. De industrie heeft intussen al 1,4 miljoen dollar uitgegeven aan een campagne tegen de verplichting, 16 keer meer dan de voorstanders.

Uit polls blijkt dat er nog maar weinig steun is voor de maatregel.
Als de verplichte minimumprijs in een ecologisch bewuste stad als Seattle er niet doorkomt, wordt het volgens waarnemers zo goed als onmogelijk elders een dergelijke maatregel te treffen.

"Zo veel geld uitgeven komt neer op het intimideren van ambtenaren", zegt de woordvoerder van de Seattle Green Bag- campagne. "Ze proberen een boodschap te sturen naar verkozenen in het hele land die dergelijke maatregelen overwegen."

88 miljard zakjes

De maatregel in Seattle is ongebruikelijk omdat hij zowel papieren als plastic zakjes viseert. Als enkel voor plastic zakjes betaald zou moeten worden, zouden mensen meer naar papieren zakjes grijpen en dat zou volgens de stad de uitstoot van broeikasgassen verhogen.
Voorstanders van plastic zakjes zeggen dat papieren zakken meer kosten, dat de productie ervan meer energie en water vraagt en dat ze het broeikasgas methaan produceren als ze vergaan. Daar staat tegenover dat plastic zakjes veel minder gerecycleerd worden dan papieren en honderden jaren nodig hebben op stortplaatsen om te vergaan.

In Seattle belanden twee derde van de 360 miljoen winkelzakjes die jaarlijks gebruikt worden, in de vuilbak, hoewel de stad plastic zakjes aanvaardt in haar recyclingprogramma. In heel de Verenigde Staten worden jaarlijks 88 miljard plastic wegwerpzakjes gebruikt en vaak worden die alleen geviseerd door een verbod.

Plastic geviseerd

Het referendum wordt in de VS met argusogen gevolgd, zowel door de plastic-industrie die vindt dat haar belangen op het spel staan, als door andere steden en staten die ook de wegwerpzakjes willen indijken.

Zo hebben Oakland en Manhattan Beach in Californië plastic zakjes verboden maar de fabrikanten, verenigd in SaveThePlasticBag.com, hebben met succes dat verbod aangevochten net omdat alleen plastic zakjes verboden werden. De fabrikanten hadden geklaagd dat de steden geen milieueffectenrapport hadden opgesteld om de impact van de maatregel na te gaan.
"We zien lobbying en schaamteloze pogingen om steden te intimideren", zegt de directeur van de groene beweging Save The Bay in Oakland. Hij vergelijkt de campagne van de plastic-fabrikanten met de inspanningen van de tabaksindustrie om rookverboden tegen te gaan. "Ze proberen uitgaven aan de steden op te dringen en ze hopen dat de steden hun verbod op wegwerpzakjes zullen laten vallen, liever dan te moeten betalen voor een milieureffectenrapport".

En het ziet er naar uit dat de campagnes en rechtszaken werken. Terwijl Manhattan Beach in beroep is gegaan tegen het opheffen van het verbod op plastic tasjes, aarzelen een aantal andere steden om een dergelijke maatregel te nemen uit angst om ook vervolgd te worden. Zo heeft New York City in juni een voorstel laten vallen om 5 cent per zakje te vragen en Philiadelphia heeft een verbod verworpen.

Een aantal staten, zoals Colorado, Texas en Virginia, hebben het verbieden van plastic zakjes of een minimumprijs besproken, maar er is nog geen enkele staat waar het aanvaard is. Wel heeft het hoofdstedelijk district Washington D.C. een minimumprijs van 5 cent ingesteld voor papieren en plastic zakjes en heeft de regio Outer Banks in North Carolina gratis plastic zakjes verboden. En ook in de stad San Francisco zijn ze verboden. Volgens de plaatselijke overheid houden alle winkeliers zich ook aan dat verbod, wat jaarlijks 100 miljoen zakjes uitspaart.