De Clerck beveelt onderzoek naar De Tandt

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) beveelt een strafonderzoek naar de voorzitster van de Brusselse handelsrechtbank, Francine De Tandt. Die is in opspraak gekomen in een mogelijke corruptiezaak.
De Clerck heeft de procureur-generaal  van het Brusselse hof van beroep, Marc de le Court, gevraagd een strafrechtelijk onderzoek à charge en à décharge in te stellen. Hij doet daarbij een beroep op zijn positief injunctierecht. Het is erg uitzonderlijk dat de minister van Justitie van dat recht gebruik maakt. Voor De Clerck zelf is het de eerste keer.
De minister wil ook dat de "bevoegde overheden" nagaan of er ordemaatregelen moeten worden genomen tegen DeTandt. Hij wil bovendien weten hoe het zit met het tuchtonderzoek dat in 2007 tegen De Tandt werd gestart. De Clerck zei dat de aanstelling van De Tandt tot voorzitster van de rechtbank van koophandel normaal was, gezien het unanieme positieve advies van de Hoge Raad voor Justitie.

De minister vraagt ook een verslag over de manier waarop het dossier rond advocaat Robert Peeters werd en wordt behandeld en over hoe de politiediensten hun informatie hebben verzameld en doorgegeven.

Hij wil zo zicht krijgen op het functioneren van alle actoren bij justitie: magistraten, advocaten en politie. "Ik kan op geen enkele manier dulden dat men van de Belgische justitie zou zeggen dat het een corrupte justitie is", aldus De Clerck.

Commissie

De Clerck zegt dat hij bereid is meer uitleg over het onderzoek  te komen geven aan het parlement, als dat erom vraagt. Verschillende politieke partijen, vooral van de oppositie, willen dat de commissie justitie van de Kamer vervroegd bijeenkomt.

De minister zegt dat hij ter beschikking staat van het parlement en dat het goed zou zijn dat hij zo snel mogelijk meer uitleg kan verschaffen. Hij waarschuwt er wel voor dat hij het geheim van het onderzoek niet kan schenden.

De Clerck kan de  commissie niet zelf bijeenroepen, dat is een zaak van het parlement. Het ziet ernaar uit dat de commissie op 28 augustus bijeen zal komen.