Moslima's krijgen kleedkamer om zich om te kleden

Het Koninklijk Atheneum van Antwerpen bereidt de invoering van het hoofddoekenverbod voor. Zo komt er bij de ingang van de school een speciale ruimte waar moslimmeisjes zich kunnen omkleden.
Vanaf volgend schooljaar is de hoofddoek verboden in de scholen van het gemeenschapsonderwijs in Antwerpen en Hoboken. Volgens de directies komt de gelijkwaardigheid en de vrijheid van de leerlingen anders in het gedrang. De maatregel stuitte al op heel wat verzet.

In het Atheneum van Antwerpen komt alvast een aparte kleedkamer met spiegel voor de moslimmeisjes. Daar kunnen ze hun hoofddoek afdoen als ze op school aankomen en terug opzetten als ze vertrekken. Als de meisjes buiten de school gaan sporten, wordt hen ook een sporthoofddoek aangeboden.