Ook referendum Oosterweel in Zwijndrecht

Ook in Zwijndrecht komt er een referendum over de Oosterweelverbinding. De plaatselijke huisartsenkring heeft op het gemeentehuis 3.096 handtekeningen afgegeven om een referendum af te dwingen.
Het gemeentebestuur zal de handtekeningen controleren. Minstens 3.000 moeten geldig zijn om inderdaad over te gaan tot een volksraadpleging, die ten vroegste eind oktober zou worden georganiseerd.

De huisartsenkring stuurde 3 maanden geleden alle inwoners een brief, met daarin de mogelijke gezondheidsrisico's.Ook via de apotheken werden de voorbije drie maanden op initiatief van de artsen handtekeningen verzameld.

"De tol die Zwijndrecht betaalt voor de Oosterweelverbinding, is enorm", zegt dokter Guido Verbeke. "Al het bijkomende vrachtverkeer wordt naar hier geloodst, het lokale verkeer wordt zo hervormd dat het dichter bij woongebied ligt en daarnaast zijn er nog de tolpleinen en de werven voor de aanleg."

Het is echter niet de bedoeling de Zwijndrechtenaars te vragen of ze voor of tegen de Oosterweelverbinding zijn, zegt Verbeke, maar wel aan te dringen op een verfijning van de plannen.

De volksraadpleging in Antwerpen is op 18 oktober, maar in Zwijndrecht wordt het moeilijk om die datum te halen.