"Pas op voor zwarte weduwe in België!"

Er bestaat een reëel risico op inburgering van de zwarte weduwe, een gevaarlijke giftige spinnensoort, in België. ARABEL, de Belgische arachnologische vereniging luidt de alarmbel en adviseert om antigif op te slaan.
Het is niet voor het eerst dat er alarm wordt geslagen over een zwarte weduwe in ons land. Het eerste goed gedocumenteerde geval dateert van 1967. In de jaren 1986-1988 geraakten enkele exemplaren het land binnen via de haven van Gent.
Onlangs waren er enkele meldingen over Amerikaanse zwarte weduwen bij de Antwerpse Zoo. Die alarmeert in dat geval automatisch de arachnologische vereniging ARABEL. Onderzoek  wees uit dat de spinnen ons land binnenraken via de handel in oldtimer-auto's vanuit de Verenigde Staten (zie foto).

Volgens ARABEL gebeuren er hoe langer hoe meer meldingen van zwarte weduwen in ons land. De laatste twee jaar werden zo'n twintig volwassen dieren en evenveel eicocons aangetroffen. De kans op inburgering is reëel omdat de diertjes zich snel aanpassen. Ze kunnen zowel koud als warm weer, langdurige voedselontbering en zelfs chemische behandelingen overleven. Er zijn ook geen inheemse natuurlijke vijanden.

De specialisten van ARABEL luiden de alarmbel. Als we nu niet ingrijpen, raken we ze nooit meer kwijt, klinkt het. De organisatie heeft daarom een rapport met enkele concrete aanbevelingen bezorgd aan Vlaams minister voor Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Zo wordt aangeraden om antigif op te slaan in ons land.
Zwarte weduwen zijn niet agressief tegenover mensen, maar wel giftig. Een beet van een zwarte weduwe voel je in eerste instantie niet, maar wordt na enkele minuten wel extreem pijnlijk en kan dan gepaard gaan met verschillende ziekteverschijnselen. Die kunnen meerdere dagen aanslepen. Kinderen, bejaarden en mensen met hartziekten hebben zelfs een verhoogd risico op overlijden. Antigif kan nog tot vier dagen na de beet worden toegediend.