"Rekening houden met grote tekorten"

In de eerste helft van dit jaar heeft de federale overheid een vijfde minder belastingen geïnd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een gevolg van de economische crisis, schrijft De Tijd.
Tot en met juni bedroegen de fiscale inkomsten 36,4 miljard euro, een daling met 18,5 procent ten opzichte van de 44,7 miljard euro in de eerste helft van 2008. De daling zou het gevolg zijn van de wereldwijde economische crisis.

Bedrijven verwachten dit jaar weinig of geen winst, ze verwachten dus ook minder belastingen en betalen dus minder vooraf. Bovendien kregen ze via het herstelplan van de regering-Van Rompuy de kans om de bedrijfsvoorheffing voor drie maanden uit te stellen, inkomsten die dus wel nog moeten binnenkomen.

Particulieren sparen meer en consumeren minder door de crisis, waardoor de btw-inkomsten drastisch dalen. Er is bovendien minder tewerkstelling, waardoor er minder personenbelasting betaald wordt. Mensen stellen ook de aankoop van een huis uit, en dat betekent dan weer minder inkomsten uit registratierechten.

De daling van 18,5 procent is voorlopig nog een raming, op de definitieve cijfers is het  wachten op de begrotingscontrole en de begrotingsopmaak in het najaar.

"Rekening houden met grote tekorten"

"Deze situatie kan je alleen maar rechttrekken als er een economische heropstanding komt, dus meer tewerkstelling en meer handel", zegt professor Herman Matthijs van de VUB. "De vraag is wanneer je dat kan verwachten, niemand heeft daar enig zicht op."

Matthijs meent dat alle bestuursniveaus, en niet alleen het federale, rekening zullen moeten houden met grote tekorten. "Ook gewesten en gemeenschappen zullen minder inkomsten hebben. Hun financiering is voor een niet-onbelangrijk deel gerelateerd aan de personenbelasting en de btw."

"Door het feit dat de parafiscale inkomsten ontvangsten tegenvallen, zal ook het gat in de sociale zekerheid nog groter worden dan al was voorspeld."