Nederlandse VVD dient noodwet Schelde in

De Nederlandse liberale partij VVD gaat in de Tweede Kamer een voorstel van noodwet indienen om ervoor te zorgen dat Nederland nog dit jaar de Westerschelde kan uitdiepen. Dat is gezegd na overleg met Open VLD.
De  uitdieping van de Westerschelde, die erg belangrijk is voor de Antwerpse haven, is afgesproken in een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. Maar de Nederlandse Raad van State schorste de baggervergunning na een klacht van milieuverenigingen.

In Vlaanderen wordt ontstemd gereageerd op het uitstel. De Nederlandse ambassadeur werd op het matje geroepen en de Antwerpse liberalen riepen op om Zeeuwse mosselen en oesters te boycotten.
De Antwerpse Open VLD'ers Annick De Ridder en Ludo Van Campenhout hebben nu overleg gepleegd met de VVD. Van Nederlandse kant is begrip getoond voor de Vlaamse irritatie, zegt de mededeling van beide partijen.

"De VVD'ers huldigen het standpunt dat Nederland conform afspraak de derde verdieping van de Westerschelde op Nederlands grondgebied nu snel en uiterlijk voor 1 januari 2010 moet realiseren. Daartoe zal de insteek vanuit de VVD Tweede Kamerfractie een Noodwet zijn", luidt het.

De Vlaamse liberalen van hun kant zeggen dat hun boycot niet gericht is tegen de Zeeuwse mossel- en oestervissers, maar enkel aandacht wou vragen voor het uitblijven van de Scheldeverdieping.